Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

bogdannn
0498 c638 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viamaczowka maczowka

March 03 2017

bogdannn
6571 56c1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacukrowa cukrowa

July 06 2015

bogdannn
3027 afb5 500

July 01 2015

bogdannn
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat
bogdannn

June 28 2015

bogdannn
8873 4ad5 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic vianiedobrze niedobrze
3582 5ce9

twinpersonalitys:

bowiebarbie:

inediblemadness:

tinyhousedarling:

musingsofanawkwardblackgirl:

wes-eskimo:

Venus, bussin that pussy open since the renaissance

BUST IT WIDE OPEN GIRL

Let us appreciate that this is made of marble! I couldn’t make that out of clay.

I see tiny lil dicks all over the place but this is the first time I have ever seen a statue figure with a vagina. I need more of this in my life

i have NEVER seen a statue with an actual vagina. the most i’ve seen is your standard nude woman statue with her legs clamped shut. this is boss.

this was made by an artist called J. young, they do other amazing art work! take a look at their stuff at www.jyoung-studio.com

bogdannn
7693 2fa3 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny vianiedobrze niedobrze

June 26 2015

bogdannn
8507 7f9a 500
Reposted frombrzezinska brzezinska vianocnatesciowa nocnatesciowa

June 22 2015

bogdannn
2267 7f2b
Reposted fromsosen sosen viaemciu emciu
bogdannn
6280 1562
Kiedy na chwilę przed egzaminem po raz ostatni zerkam na notatki...
Reposted fromxsneakyx xsneakyx vianocnatesciowa nocnatesciowa

June 15 2015

bogdannn
8842 f97d 500
thanks digger
Reposted frommaskopatol maskopatol viaemciu emciu

June 12 2015

bogdannn
0818 0b22 500

Członkowie zespołu KISS z rodzicami, 1976 r.

Reposted frommental-cat mental-cat viaemciu emciu

June 05 2015

bogdannn
2851 3c46 500
Reposted frompolaczetto polaczetto vianocnatesciowa nocnatesciowa

April 17 2015

bogdannn
7836 7e3b 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaemciu emciu

March 31 2015

bogdannn

March 30 2015

bogdannn
5715 8cf9 500
Grammar nazi!
Reposted fromvs vs vianocnatesciowa nocnatesciowa
bogdannn
8592 496c
Reposted fromGIFer GIFer viacukrowa cukrowa

March 26 2015

bogdannn
4332 ec0d
Reposted fromczinok czinok viaemciu emciu
bogdannn
8469 f839 500
Reposted fromrof rof viaemciu emciu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl