Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

bogdannn
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viafelicka felicka

July 09 2017

bogdannn
3917 2c67 500
Reposted fromSixtus Sixtus viamental-cat mental-cat
bogdannn
2005 ca86
Reposted fromfungi fungi viafelicka felicka

June 20 2017

bogdannn
9966 80e0 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viaemciu emciu

June 13 2017

bogdannn
7951 d985 500
Reposted fromkaiee kaiee vianocnatesciowa nocnatesciowa

June 07 2017

bogdannn
4055 cf74 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaruli ruli

May 24 2017

bogdannn
9418 74eb
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagazda gazda

May 15 2017

bogdannn
5742 8257
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaemciu emciu
bogdannn
4196 f732
Reposted fromtfu tfu viaemciu emciu

April 19 2017

bogdannn
0498 c638 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viamaczowka maczowka

March 03 2017

bogdannn
6571 56c1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacukrowa cukrowa

July 06 2015

bogdannn
3027 afb5 500

July 01 2015

bogdannn
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat
bogdannn

June 28 2015

bogdannn
8873 4ad5 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic vianiedobrze niedobrze
3582 5ce9

twinpersonalitys:

bowiebarbie:

inediblemadness:

tinyhousedarling:

musingsofanawkwardblackgirl:

wes-eskimo:

Venus, bussin that pussy open since the renaissance

BUST IT WIDE OPEN GIRL

Let us appreciate that this is made of marble! I couldn’t make that out of clay.

I see tiny lil dicks all over the place but this is the first time I have ever seen a statue figure with a vagina. I need more of this in my life

i have NEVER seen a statue with an actual vagina. the most i’ve seen is your standard nude woman statue with her legs clamped shut. this is boss.

this was made by an artist called J. young, they do other amazing art work! take a look at their stuff at www.jyoung-studio.com

bogdannn
7693 2fa3 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny vianiedobrze niedobrze

June 26 2015

bogdannn
8507 7f9a 500
Reposted frombrzezinska brzezinska vianocnatesciowa nocnatesciowa

June 22 2015

bogdannn
2267 7f2b
Reposted fromsosen sosen viaemciu emciu
bogdannn
6280 1562
Kiedy na chwilę przed egzaminem po raz ostatni zerkam na notatki...
Reposted fromxsneakyx xsneakyx vianocnatesciowa nocnatesciowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl